ราคากลาง

ราคากลาง
doc00555520200623165620

ราคากลาง ไฟฟ้าหลังตลาด ม.12
ราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16
ราคากลาง ถนนสายทวดเช้า ม.7
ราคากลางถนนเนินกลาง-ซ.1
ราคากลางถนนปลวกเกตุ-พันร7

ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสุขุมวิท-ช่น-หาดแม่รำพึง ม.5

ราคากลาง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน 22 พ.ค.63

CamScanner 05-21-2563 14.43.58_25630521150716

doc04169020200515162411

doc04062920200422160836

doc04032620200414160046

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ม.10

doc03805720200206140149

doc03805820200206140155

DOC038~7

doc03801220200205164028

doc03801320200205164056

DO1D06~8

doc03761120200128110934

ราคากลางท่อส่งน้ำ

doc03585920191211102635

doc00046320191211105422

doc00046220191211105416

doc00046120191211105410

doc00046020191211105403

IMG_20191126_0001

IMG_20191126_0002

IMG_20191126_0003

doc03544020191125085049

doc03544120191125085055

doc03525320191115101816

doc03525220191115101810

doc03525120191115101805

doc03508320191111160433

doc03495120191101160549

doc03495020191101160540