ซื้อวัสดุ สนง (45รายการ)ยายดา

ซื้อวัสดุ สนง (49รายการ)วัดช้างชนฯ

ซื้อวัสดุ สนง (50รายการ)รร อนุบาลตะพง

ซื้อวัสดุ สนง (50รายการ)ศูนย์เด็กเล็กตะพงนอก

ซื้อวัสดุ สนง (46รายการ)บ้านเนินเสาธง

doc03865520200227144546

จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ ๗๐๑๖๒๐๐๑๓

จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครก

จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๕๒๑

ซื้อวัสดุ สนง ไตรมาส๒จำนวน๒๕รายการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาส ๒ จำนวน๑๒

วัสดุ สนงไตรมาส ๒ จำนวน ๑๗ รายการ

วัสดุ สนงไตรมาส ๒ จำนวน ๒๐ รายการ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ

New Doc 2020-02-26 #1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(131)_25630226135144

New Doc 2020-02-25 10.11.01_1

New Doc 2020-02-25 10.11.01_2

New Doc 2020-02-25 10.11.01_3

New Doc 2020-02-25 10.11.01_4

New Doc 2020-02-25 10.11.01_5

DO6AA0~8

doc03850520200224095854

doc03850720200224095908

doc03850820200224100001

doc03850920200224100009

doc03848820200224080722

doc03848920200224080728

doc03849020200224080733

doc03849120200224080738

doc03849220200224080743

doc03849320200224080751

doc03849420200224080756

doc03849520200224080801

doc03849620200224080807

doc03849720200224080819

doc03849820200224080824

ท่อส่งน้ำ ม.14

New Doc 202002-21#9

New Doc 202002-21#8
New Doc 202002-21#7
New Doc 2020-02-21 _7

New Doc 202002-21#6

New Doc 202002-21#5

New Doc 202002-21#4

New Doc 202002-21#3

New Doc 202002-21#2

New Doc 202002-21#1

IMG_20200217_0002

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ไตรมาสที่ ๒ จำนวน

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง๙๘๓๕

IMG_20200214_0002

IMG_20200214_0001

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๒๑ รายการ) รร อนุบาลตะพง

New Doc 2020-02-13 08.42.17_1

New Doc 2020-02-13 08.42.17_2

New Doc 2020-02-13 08.42.17_3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(128)_25630213082530

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(129)_25630213082556

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(130)_25630213082621

ซื้อวัสดุบ้านงานครัว (จำนวน ๒๑ รายการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(จำนวน ๒๑ รายการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน๒๑รายการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน๑๙รายการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

IMG_20200207_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(126)_25630207141917

ซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อน

DOC250~2

doc03809220200207120259

doc03809320200207120306

doc03809420200207120311

doc03807520200207092159

doc03807420200207091001

doc03805520200206140128

doc03805620200206140144

New Doc 2020-02-06 08.56.06_1

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง-5-เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง

doc03795120200205094423

doc03795220200205094428

doc03795320200205094433

doc03795420200205094439

doc03793320200204140821

doc03793420200204140826

doc03793520200204140831