IMG_20211230_0001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายกำจัดยุงลาย 35 ถัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฉากกั้นห้อง รพสตตะพง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ8893
doc00059720211223163644
CamScanner 12-23-2564 14.47(1)
CamScanner 12-23-2564 14.47
CamScanner 12-23-2564 14.48
doc00056520211222111338
doc00056620211222111352
doc00056720211222111406
CamScanner 12-22-2564 10.40
doc02050920211222102029
doc00055520211221134627
CamScanner 12-17-2564 14.09
doc00051920211217141459
IMG_20211217_0001
CamScanner 12-17-2564 11.46(1)
CamScanner 12-17-2564 11.46
doc02043220211217121740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2
doc02038320211216105125
doc02034820211215153839
doc02034920211215153844
doc00048020211215101529
doc00048120211215101545
doc00043120211213095207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ร.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ 1 ลูก
doc01992020211202150752