ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 6
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 5
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 4
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา3
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา2
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
doc01991920211202144633
doc01948920211126145517
doc01949020211126145525
IMG_20211126_0002
CamScanner 11-26-2564 10.18
IMG_20211126_0001
doc01945120211126110837
doc01945220211126110843
DO6E83~6
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 25-11-2564 (2)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 25-11-2564
IMG_20211124_0002
CamScanner 11-24-2564 09.36
CamScanner 11-23-2564 13.50
doc01927620211123125206
doc01927520211123120353
doc01927020211123112506
IMG_20211123_0002_0001
CamScanner 11-19-2564 15.31
CamScanner 11-19-2564 15.32
IMG_20211117_0004
IMG_20211117_0003_0001

IMG_20211117_0002
CamScanner 11-16-2564 16.00

IMG_20211116_0002
IMG_20211115_0001_0001
doc01907920211115121817
doc01905620211112163743
CamScanner 11-11-2564 11.53
doc01874920211109122007
doc01875020211109122024
doc01875220211109122101
IMG_20211108_0001
CamScanner 11-08-2564 11.04(1)
CamScanner 11-08-2564 11.04
IMG_20211105_0007_0001
IMG_20211105_0005
doc01869320211104172644
doc01869420211104172650
doc01869520211104172704
doc01869620211104172719
CamScanner 11-04-2564 10.32
CamScanner 11-02-2564 09.49
CamScanner 10-28-2564 14.47(1)
CamScanner 10-28-2564 14.47
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 10-28-2564 11.47
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 10-28-2564 11.48(1)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 10-28-2564 11.48
สาระสำคัญในสัญญา ภูมิทัศน์สี่แยกตะพง
สาระสำคัญในสัญญาคนขับรถรพสตบ้านยายดา
สาระสำคัญในสัญญาดูแลห้องน้ำตลาด

สาระสำคัญในสัญญาถนนคอนกรีต ม.2 3 11
สาระสำคัญในสัญญาท่อส่งน้ำ ม.3

สาระสำคัญในสัญญาทำความสะอาดอบต.

CamScanner 10-20-2564 10.59
CamScanner 10-20-2564 11.00
สาระสำคัญในสัญญา10-18-2564 14.03(1)
CamScanner 10-15-2564 สาระสำคัญในสัญญา