ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อมูลลงระบบ JHCIS
IMG_20211129_0001
doc01969020211129163030
doc01969120211129163036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ 3x6 เมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง 36 หน่วย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง
doc01944920211126103108
CamScanner 11-26-2564 09.13
doc01944120211126095911
doc01944220211126095916
doc01944320211126095921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้นั่งแบบพลาสติก
IMG_20211124_0001
doc01926720211123111256
doc01926820211123111303
CamScanner 11-23-2564 13.19
CamScanner 11-23-2564 13.18
doc01926720211123111256
doc01926820211123111303
doc01926920211123111310
IMG_20211123_0001
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลตะพง
ประกาศ ศพด.บ้านเนินเสาธง
ประกาศ ศพด.วัดช้างชนฯ
ประกาศ ศพด.วัดตะพงนอก
ประกาศ ศพด.วัดยายดา
CamScanner 11-19-2564 09.49
CamScanner 11-19-2564 09.50
IMG_20211117_0005
IMG_20211117_0001
CamScanner 11-16-2564 15.19
IMG_20211116_0003
IMG_20211116_0001_0001
doc01907520211115110233
doc01907620211115110238
IMG_20211112_0001
IMG_20211111_0001
CamScanner 11-11-2564 11.52
DOC018~4
doc01874220211109105623
doc01874320211109105629
IMG_20211108_0002
CamScanner 11-08-2564 09.43
CamScanner 11-08-2564 09.42
IMG_20211105_0006_0001
IMG_20211105_0004
IMG_20211105_0003
IMG_20211105_0002
CamScanner 11-01-2564 10.45