ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(199)
doc04222920200529120825
doc04223020200529120830
doc04223120200529120835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(196)
doc04198220200526093706
doc04190420200525092417
doc04190620200525092432
DOEA25~1
doc04187520200522150635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(194)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(195)
doc04184720200522110257
DOCA0C~4
CamScanner 05-21-2020 15.30.49_1
IMG_20200519_0001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(188) 18-5-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(189) 18-5-2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 83-0721
จ้างเหมาเครื่องจักรกลรถขุดดินขนาดเล็ก 1 ค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(187) 18-5-2563
CamScanner 05-15-2020 10.03.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(186)_25630514095657
CamScanner 05-13-2020 11.13.29_1
CamScanner 05-13-2020 10.11.39_1
CamScanner 05-13-2020 10.11.39_2
CamScanner 05-13-2020 10.11.39_3
CamScanner 05-12-2020 09.30.27
DO3251~3
จัดหาเครื่องเสียงและพิธีกรประชาสัมพันธ์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ240ksc
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(183)_25630512092955
ซ่อมรถไฟฟ้า 82-0698
ซ่อมรถไฟฟ้า 82-9762
doc04135820200508091407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(160)_25630505094706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(162)_25630505094810
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 5-05-63
ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 487-63-0131 5-05-63

doc04127120200507130558
doc04127220200507130605