doc04326020200701162159
DOC043~5
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ไตรมาส 3 จำนวน 8 รายการ_1
doc04305720200629140825
doc04305820200629140834
doc04305520200629121842
CamScanner 06-25-2563 16.14.10 1
CamScanner 06-25-2563 16.14.10 2
CamScanner 06-25-2563 16.14.10 3
CamScanner 06-25-2563 16.14.10 4
CamScanner 06-25-2563 16.14.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(230)
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 83-0304
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง9835
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้ากากผ้า สบู่เจล
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 1 รายการ
DO69F3~7
doc04297120200624105511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(227)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(228)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(229)
doc04287520200622132125
doc04287620200622132131
IMG_20200622_0001
IMG_20200622_0002
ชุดเครื่องแบบEMS
ซ่อมแซมระบบไมล์รถทะเบียน 82-8353 รย
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17 รายการ
ซื้อวัสดุ สนงไตรมาส3 จำนวน 14 รายการ18-6-2020
doc04283020200617150541
doc04283120200617150547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(220)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(221)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(222)
doc04282220200617134618
doc04282320200617134623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(218)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(219)
CamScanner 06-17-2020 10.16.08
doc04265520200612155044
doc04263320200612094841
doc04262920200612092248
doc04263020200612092253
doc04263120200612092258
doc04256120200611145506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(212)
doc04249320200609142528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(210)
IMG_20200609_0001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(208)
จ้างจัดหาเครื่องเสียงและพิธีกรประชาสัมพ
รร.อนุบาลตะพง
ศพด.บ้านเนินเสาธง
ศพด.วัดช้างชนฯ
ศพด.วัดตะพงนอก
ศพด.วัดยายดา
doc04243120200605095549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(206)
doc04240420200604093412
doc04240520200604093418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(204)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(205)
doc04237020200602144012