IMG_20200327_0003

IMG_20200327_0001

doc03977420200326150708

doc03977520200326150713

IMG_20200326_0002

IMG_20200326_0001

doc03959520200324132301

doc03958520200324102951

doc03958620200324102956

doc03958720200324103001

ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี

doc03953220200323103916

doc03951720200323092041

doc03951820200323092048

doc03951920200323092054

doc03952020200323092059

doc03952120200323092109

doc03952220200323092120

IMG_20200319_0001

IMG_20200319_0002

doc03933520200319093338

IMG_20200318_0001

doc03927420200317161319

doc03923320200316141135

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(146)_25630316100236

IMG_20200313_0002

doc03918520200313093012

New Doc 2020-03-11 09.47.06_1

New Doc 2020-03-10 09.08.29_1

IMG_20200309_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(145)_25630309161147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(134)_25630304101031

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(143)_25630309161026

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(144)_25630309161120

doc03896120200309091750

doc03896220200309091759

จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 1000 ชุด

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ 8

ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ 82-8353

ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต

New Doc 2020-03-09 15.48.16_1

อ่างล้างเครื่องมือแพทย์

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-52-0043

จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 82-0698

doc03879520200303152423

doc03879620200303152427

doc03879720200303152433

doc03878620200303143113

doc03878720200303143118

doc03878820200303143124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(133)_25630302130032

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(132)_25630302125905