ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-14 08.25.24_25620214082545

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-13 13.32.17_25620213133324

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฮดรอลิค และระบบเบรคมือของรถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-13 13.32.17_25620213133256

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133321

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133312

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133302

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133253

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133240

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133231

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133219

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133159

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133150

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133058

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 08.49.36_25620212133047

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 12.57.45_25620212125850

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-12 12.57.45_25620212125837

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-08 16.07.08_25620208160724

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-08 13.43.55_25620208134405

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-08 13.42.50_25620208134311

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตำบล

หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114941

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำ

หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114931

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น

หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114922

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗

หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114912

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม

หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114903

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนของรถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๘๗ ระยอง จำนวน ๒ ใบ

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114851

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114841

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114831

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-08 11.34.17_25620208114820

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-07 15.19.00_25620207151910

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-02-05 09.39.02_25620205093949

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155605

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155644

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155605

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155524

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-02-04 15.54.15_25620204155425

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-31 15.28.01_25620131152815

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ พนักพิง และที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ จำนวน ๑ ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190131_0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อออกซิเจนแบบพกพา จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190131_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
new doc 2562-01-29 16.23.37_25620129162355

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-28 09.01.02_25620128090210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-28 09.01.02_25620128090157

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 15.04.19_25620125150427

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-01-25 14.57.08_25620125145719

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 14.40.20_25620125144054

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 14.40.20_25620125144039

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 09.14.21_25620125091451

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-25 09.14.21_25620125091439

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-01-24 15.55.37_25620124162114

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-24 15.47.09_25620124154753

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-24 15.47.09_25620124154743

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

new doc 2562-01-24 15.38.32_25620124153841

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-23 15.38.13_25620123153922

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัดุอุปกรณ์นันทนาการ, บ้านลม, แทมโพลีน, ระบายสีตุ๊กตา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์นันทนาการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดงของเด็กและเยาวชน และซุ้มกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างชุดการแสดงของเด็กและเยาวชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์ และเก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเต้นท์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตกแต่งสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะ และติดตั้งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายขวัญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายขวัญ ซ.3 ม.16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๗ (จำนวน ๓ สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ w จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190111_0002

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
IMG_20190111_0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
IMG_20190111_0004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-14 09.54.17_25620114101705

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-14 09.54.17_25620114101717

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้่างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๕๓ ระยอง จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ พัน ร.7 ม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-17 14.15.47_25620117141608

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
IMG_20190117_0001

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
IMG_20190117_0017

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
IMG_20190117_0034

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน บห ๖๑๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
new doc 2562-01-22 09.04.01_25620122090419

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094755

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094745

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหลังห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094736

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.43.31_25620122094725

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน

เลขทะเบียน บห ๖๑๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new doc 2562-01-22 09.04.01_25620122090419

 

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓๕ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

IMG_20190118_0001