223339_New Doc 2019-07-31 14.00.55_1

223311_New Doc 2019-07-31 13.19.40_1

223309_New Doc 2019-07-31 13.14.26_1

223290_New Doc 2019-07-31 09.51.21_1

223291_New Doc 2019-07-31 09.51.21_2

222528_New Doc 2019-07-26 09.26.27_1

222529_New Doc 2019-07-26 09.26.27_2

222530_New Doc 2019-07-26 09.26.27_3

222531_New Doc 2019-07-26 09.26.27_4

222527_New Doc 2019-07-26 09.02.06_1

222440_New Doc 2019-07-25 15.02.37_1

222441_New Doc 2019-07-25 15.02.37_2

222442_New Doc 2019-07-25 15.02.37_3

222439_New Doc 2019-07-25 14.33.17_1

222268_New Doc 2019-07-24 14.33.13_1

new doc 2562-07-24 09.17.23_25620724091757

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(93)_25620724085612

222105_New Doc 2019-07-23 09.22.39_1

222046_New Doc 2019-07-22 13.51.56_1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(91)_25620722093620

221858_New Doc 2019-07-19 16.02.15_1

221832_New Doc 2019-07-19 11.32.48_1

221663_New Doc 2019-07-18 09.38.16_1

221664_New Doc 2019-07-18 09.38.16_2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(90)_25620718090516

221410_New Doc 2019-07-15 14.05.46_1

221401_New Doc 2019-07-15 11.18.41_1

IMG_20190712_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(88)_25620715103006

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(89)_25620715103039

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(82)_25620712154301

221164_New Doc 2019-07-12 11.52.10_1

221150_New Doc 2019-07-12 10.09.53_1

220935_New Doc 2019-07-10 13.17.22_2

220934_New Doc 2019-07-10 13.17.22_1

220919_Sample 2019-07-10_2

new doc 2562-07-09 16.10.09_25620709161021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(75)_25620709144723

new doc 2562-07-09 11.46.53_25620709114704

IMG_20190708_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(74)_25620708110602

จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

IMG_20190705_0001

IMG_20190704_0001

จ้างเหมาเข้าเล่มแผนการจัดประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางชนิดโครงเหล็ก จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างความสูง ๒๐ เมตร (Hiht Mast)

IMG_20190703_0001

IMG_20190703_0002

IMG_20190703_0003

IMG_20190703_0004