องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 
153/29 หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เบอร์โทร 038-664053, 038-645366-8
แฟกซ์ 038-664053 ต่อ 100