-

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมกับจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตรของจังหวัดระยอง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านต่างๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตะพง และเพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมทั้งยกระดับผลไม้ในตำบลตะพงให้สูงขึ้น

การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง ประจำปี ๒๕๖๑ ในปีนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ นั่งรถรางชมสวนผลไม้พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหารท้องถิ่น ไหว้พระวัดยายดา ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี และเซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดๆจากสวน

โดยในตอนกลางคืนมีกิจกรรมการประกวดธิดาผลไม้รวม (Miss Mix Fruit), การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดพูดจาภาษาระยอง พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ต ศิลปินดัง ณ เวทีกลางเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองและงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพง

จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงเท่านั้น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โทรศัพท์ (๐๓๘) ๖๖๔๐๕๓ กด ๐ ติดต่อประชาสัมพันธ์

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>