-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง เกาะกลางสี่แยกตะพง ตลาดกลางผลไม้ตะพง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>