-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลตะพง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชั้นเตรียมอนุบาล รับสมัครวันที่ 2 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร 038-664053 ต่อ 204

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>