-

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเกรียง ไกรเดช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
จำนวน 59 คน ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ขอรับฟังคำบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพงร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>