-

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยนายเกรียง ไกรเดช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และนางรสวาริน นาคทับทิม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง จำนวน 50 คน ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับฟังคำบรรยาย
เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเยี่ยมชมหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพงร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>