-

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้มีโอกาสต้อนรับ
คณะเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางรสวาริน นาคทับทิม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จำนวน 100 คน ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ขอรับฟังคำบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพงร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>