ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ได้นำคณะศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
และกลุ่มเกษตรกรตำบลตะพงผู้สนใจเลี้ยงโค จำนวน 130 คน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์
ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี, ราชบุรีและนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในงานปศุสัตว์มากขึ้น
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปถ่ายทอดเป็นแนวทางให้กับผู้พบเห็นได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *