วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบไปด้วย นายธาตรี นามะสนธิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ, นายไตรภพ บันเทิงสุข (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว) อนุกรรมการ, นางญาณินท์ หิรัญเถกิงพันธ์ (นักวิชาการคลังชำนาญการ) อนุกรรมการ, นางบุษบา ธนาภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42) อนุกรรมการ และนายณวัฒน์ โตศักดิ์ (ท้องถิ่นจังหวัดระยอง) อนุกรรมการ/เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *