-

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อสม.ตำบลตะพง ผู้นำชุมชนตำบลตะพง
ได้ร่วมกันรณรงค์ ทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณที่พักอาศัย
ตัดกิ่งไม้และไถกลบพื้นที่รกร้าง เพื่อความปลอดภัยและเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>