-

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ นำโดยนายกฤษดา สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้ร่วมกัน ใส่ชุดวอร์มร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกาย
และจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>