-

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๒.๓๐ น. นายฉกรรณ์ คชรินทร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ตำบลตะพง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีร้องเรียนการปิดเส้นทางเดินสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตะพง โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>