-

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นำโดย นายทวีป แสงกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้เข้าร่วมงาน
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาทิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ซึ่งจังหวัดระยอง นำโดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยอง จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>