-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้จัดสถานที่สำหรับลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาทิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย พร้อมรับโปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาทิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 (จนกว่าโปสเตอร์จะหมด) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองได้ทุกวัน * (ในปี 2549 รัฐบาลได้มีนโยบายแจกโปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวแก่ประชาชนทุกคน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ขณะนั้นมีประชากร 18,000 คน ได้รับรูปภาพมาจำนวน 25,000 ชุด ซึ่งส่วนที่เหลือจากการแจกประชาชนนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้จัดเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อแจกให้ประชาชนในโอกาสสำคัญต่างๆ)

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>