-

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย
และในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้จัดเตรียมสมุดลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถมาลงนามได้ทุกวัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>