-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กำหนดจัดประชุม โครงการสภาที่ปรึกษา Advisory Council ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
(สภากาแฟสัญจร) โดยในครั้งนี้ กำหนดตรงกับวันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตำบลตะพง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตะพงในทุกๆด้านร่วมกัน ณ บริเวณศาลาหนองตารส หมู่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>