-

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยนายฉกรรณ์ คชรินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายกฤษดา สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และประชาชนผู้ด้อยโอกาสจากตำบลตะพง ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานราชการและเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบถุงยังชีพ มอบทุนการศึกษา กิจกรรมและการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การรับฟังปัญหาของประชาชน (คลินิกเซ็นเตอร์)พร้อมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหารับรางวัล การแจกน้ำดื่มสมุนไพร การสอนพับกระดาษเป็นกล่องของขวัญให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น ณ อาคารกระจายสินค้าทางการเกษตร อบต.นาตาขวัญ หมู่ ๑ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>