-

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลตะพง และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล, การแข่งขันร้องเพลง การแข่งขันเป่าลูกโป่ง และการวาดภาพระบายสี พร้อมร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และหน่วยงานภายนอก จำนวน ๗ ฐาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โทร. ๐๓๘-๖๖๔๐๕๓ ต่อ ๒๐๔

tt ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>