วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะพง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะพงและผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ตำบลตะพง และกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมกันจัดดำเนินโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลตะพงมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการดูแลตนเอง ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ห่างไกลจากปัญหาโรคซึมเศร้า ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาและสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *