วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารตำบลตะพง จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่จำหน่ายอาหารในเขตตำบลตะพง โดยมีนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งกำหนดจัดอบรมจำนวน ๒ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน (เจ้าของร้านอาหาร)
– อบรมระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๕ คน (ลูกจ้างร้านอาหาร)
– รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
– รุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษานั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ. ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *