ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๖

doc04026020200413133411

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๕

doc04026120200413133556

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๔

doc03808820200207105604

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓

doc03808720200207105553

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๒

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 1

 

แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

STAFFING PLAN_61-63

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ และแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ครั้งแรก