ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน ปีที่ ๗

Details
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

  องค์การบริหารส่วนต... Details
กิจกรรมร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๖

กิจกรรมร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๖

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.... Details
กิจกรรมออกกำลังกาย ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

กิจกรรมออกกำลังกาย ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐... Details
โครงการสภาที่ปรึกษา “Advisory Council” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐

โครงการสภาที่ปรึกษา “Advisory Council” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง... Details
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.... Details
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยพร้อมรับโปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยพร้อมรับโปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง... Details
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมงานถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมงานถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวล... Details
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ตำบลตะพง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ตำบลตะพง

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕... Details
การประชุมประชาคมตำบลตะพง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

การประชุมประชาคมตำบลตะพง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕... Details
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 องค... Details
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา... Details
พนักงาน อบต.ตะพง เข้าแถวเคารพธงชาติ เดือนตุลาคม 2559

พนักงาน อบต.ตะพง เข้าแถวเคารพธงชาติ เดือนตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559... Details
โครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ประจำปี 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ประจำปี 2559

ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร ฝ... Details
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.... Details
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.... Details
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  เมื่อวันที่ 11 พฤษ... Details
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่ 27 เมษ... Details