ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงแตง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเนินมะยม-พร้อมพงษ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน บห ๖๑๖๐ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-บ้านช่น หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๕๓ ระยอง จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ w จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๗ (จำนวน ๓ สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายขวัญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะ และติดตั้งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์ และเก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดงของเด็กและเยาวชน และซุ้มกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๓๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัดุอุปกรณ์นันทนาการ, บ้านลม, แทมโพลีน, ระบายสีตุ๊กตา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdf-embedder url="http:/... Details
ประกาศโรงเรียนอนุบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง

ประกาศโรงเรียนอนุบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง

ประกาศโรงเรียนอนุบาล สังก... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... Details