ประกวดจัดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url="http:/... Details