ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

[pdf-embedder url="http:/... Details