ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า หมู่ ๗….

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงอิ้ม-หนองหิน หมู่ที่ ๖

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างอนามัยยายดา-ศาลารวมใจ หมู่ที่ ๓

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หมู่ที่ ๒

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องสรงสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ขนาด) 200 ซีซี) รสจืด แบบกล่อง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน ๖๕ ถัง

ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายแผนที่ท่องเที่ยวตำบลตะพง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ชุด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีการ จัดนิทรรศการวิถีตะพง วิถีถิ่น วิถีไทย จำนวน ๑ งาน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ ซุ้ม ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านตะพงใน
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านหนองกบ ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านยายดา
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ้านปลวกเกตุ ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านช่น
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ้านหนองหิน ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านชากลาว
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ้านนา ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านเนินกลาง
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านป่าคั่น ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านศาลเจ้า
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านหนองตารส ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านในบ้าน
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านบ่อหิน ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านห้วยมะเฟือง
ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมบ้านตะกาด ซุ้มนิทรรศการลานวัฒนธรรมสมุนไพรยาไทย
นิทรรศการการดำเนินชีวิตของคนตะพง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมามหรสพและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวน ๘ ชุด ดังนี้
– การแสดงรำวงพื้นบ้าน (ย้อนยุค) พน้อมนางรำ เวที เครื่องเสียงและแสงสว่างไฟประดับเวที จำนวน ๑ คณะ
– การแสดงกลองยาวพร้อมนางรำ จำนวน ๑ คณะ
– การแสดงอังกะลุง จำนวน ๑ คณะ
– การแสดงรำวงประยุกต์ จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงไลน์แดนซ์ จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงบีกินล็อค จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงเซิ้งกะโป๊ (เซิ้งกะลา) จำนวน ๑ ชุด
– การแสดงชุดสานรัก สานใจ สานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง ติดตั้งอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมภายใน จำนวน ๑ งาน ดังนี้
-จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร พร้อมชุดคอนโทรล (Control) จำนวน ๑ ชุด
-กล้องพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ ชุด
-โดรนเพื่อถ่ายภาพมุมสูง จำนวน ๑ ตัว
ชุด DVD พร้อมตัดต่อกิจกรรม จำนวน ๒ ชุด
โครงสร้างฉากบนเวที จำนวน ๑ ชุด
เอฟเฟ็ก (Dryice) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๑ รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อหนองท่าสะกาว-ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗,๘

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (มีส่วนผสมของยางพารา) สายสุขุมวิท-ศาลาแดง-เนินกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ๒๐๖,๖๐๐ บาท

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน, อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถรางนำเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ ที่นั่ง เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน จำนวน ๓ คัน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (จำนวน ๓๔ รายการ)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณคึกฤทธิ์ – บางกระเฌอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะพง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างผนังคันคลองบริเวณคึกฤทธิ์ – บางกระเฌอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะพง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตานวลหมู่ที่ ๑๖

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าติ๋ง หมู่ที่ ๑๖

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินเสาธงหมู่ที่ ๖ ตำบลตะพง

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงขวดเรียบสามตำบล

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-มาบระกำหมู่ที่ ๑๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา