สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยองดำเนินการลงพื้นที่เพื่อนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562